Văn bản và tài liệu văn thư - nguồn bổ sung cho phông lưu trữ quốc gia Việt Nam
Văn bản và tài liệu văn thư - nguồn bổ sung cho phông lưu trữ quốc gia Việt Nam
4.5
2
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
222
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
978-604-73-3300-4
Mã ISBN Điện tử:
Nội dung sách tham khảo này gồm 2 phần, 6 chương:
PHẦN THỨ NHẤT: VĂN BẢN - ĐỐI TƯỢNG XỬ LÝ, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN VÀ TỔ CHỨC SỬ DỤNG

Chương 1: Sơ lược lịch sử chữ viết, vật mang tin và vật ghi tin

Chương 2: Chức năng, đặc điểm của văn bản

Chương 3: Sơ lược lịch sử văn bản quản lý nhà nước thời kỳ phong kiến Việt Nam

Chương 4: Phân loại văn bản giai đoạn hiện đại

PHẦN THỨ HAI: TÀI LIỆU VĂN THƯ - NGUỒN BỔ SUNG CHO LƯU TRỮ CƠ QUAN VÀ LƯU TRỮ LỊCH SỬ

Chương 5: Những vấn đề chung về công tác văn thư

Chương 6: Tiêu chuẩn hóa văn bản trong công tác văn thư.
Chúng tôi hy vọng rằng quyển sách này sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích không chỉ cho sinh viên ngành Lưu trữ - Quản trị văn phòng mà cho cả những cán bộ, công chức đang hành nghề văn thư, lưu trữ trong mọi cơ quan, tổ chức.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất