Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh( qua các phạm trù mà người đã sử dụng)
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh( qua các phạm trù mà người đã sử dụng)
4.5
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
242
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
Cuốn sách tập trung giải quyết ba nhiệm vụ sau:
Một là, chỉ ra những phạm trù đạo đức cơ bản mà Hồ Chí Minh đã sử dụng, làm rõ nội dung của chúng và lý giải vì sao Hồ Chí Minh lại sử dụng các phạm trù ấy với những nội dung đó.
Hai là, chỉ ra giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng nước ta.
Ba là, làm rõ ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc kế thừa, vận dụng và phát triển tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất