Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. Tập 2
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. Tập 2
4.5
2
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
336
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
Nội dung sách gồm 5 chương:
Chương 5: Các quá trình HALOGEN hóa
Chương 6: Quá trình Oxy hóa
Chương 7: Các quá trình thủy phân - Cộng hợp nước - Tách nước - Este hóa Amin hóa
Chương 8: Các quá trình Sulfat hóa, Sulfo hóa và Nitro hóa
Chương 9: Ngưng tụ theo nhóm Cacbonyl.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất