Toán cao cấp A2
Toán cao cấp A2
4.5
1
Lượt xem
278
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24 cm
Số trang:
315
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
9786050000000
Mã ISBN Điện tử:
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN
Phần 1. TÍCH PHÂN HAI LỚP
1.1. Khái niệm về tích phân hai lớp
1.2. Tích phân hai lớp trong hệ tọa độ Descartes
1.3. Đổi biến trong tích phân hai lớp
1.4. Ứng dụng của tích phân hai lớp
Phần 2. TÍCH PHÂN BA LỚP
1.5. Khái niệm về tích phân ba lớp
1.6. Tích phân hai lớp trong hệ tọa độ Descartes
1.7. Đổi biến trong tích phân ba lớp
1.8. Ứng dụng của tích phân ba lớp
Phần 3. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG
1.9. Khái niệm về tích phân đường loại 1
1.10. Cách tính tích phân đường loại 1
1.11. Ứng dụng của tích phân đường loại 1
1.12. Khái niệm về tích phân đường loại 2
1.13. Cách tính tích phân đường loại 2
1.14. Công thức Green
1.15. Tích phân đường loại 2 không phụ thuộc đường lấy tích phân
1.16. Ứng dụng của tích phân đường loại 2
CHƯƠNG 2: MA TRẬN, ĐỊNH THỨC VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
Phần 1. MA TRẬN
2.1. Mở đầu
2.2. Định nghĩa và các ví dụ
2.3. Các phép toán ma trận
2.4. Phép biến đổi sơ cấp trên dòng
2.5. Ma trận khả nghịch
2.6. Phương trình ma trận
Phần 2. ĐỊNH THỨC
2.7. Định nghĩa và tính chất
2.8. Ứng dụng định mức tìm ma trận nghịch đảo
Phần 3. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
2.9. Định nghĩa và ký hiệu
2.10. Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính
CHƯƠNG 3: KHÔNG GIAN VÉC TƠ
3.1.  Mở đầu
3.2. Định nghĩa và tính chất căn bản
3.3. Tổ hợp tuyến tính 
3.4. Độc lập tính tuyến - phụ thuộc tính tuyến
3.5. Không gian con - tập sinh - cơ sở và số chiều
3.6.  Không gian dòng
3.7. Không gian nghiệp
3.8. Giao và tổng các không gian con
3.9. tọa đọ và ma trận chuyển cơ sở
CHƯƠNG 4: TRỊ RIÊNG VÀ VÉC TƠ RIÊNG
4.1. Trị riêng và véc tơ riêng của ma trận
4.2. Chéo hóa ma trận
 TÀI LIỆU THAM KHẢO








Bình luận

Thủ tụcHành chính
Tin nổi bậtXem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất