HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY TRÌNH XUẤT BẢN

Thủ tục Đăng ký xuất bản Tùy vào hình thức xuất bản là cá nhân, nhóm tác giả, trường hoặc tổ chức để gửi Giấy đề nghị xuất bản đến Nhà xuất bản kèm Bìa nội dung nhằm lập thủ tục đăng ký xác nhận với Cục Xuất bản, In và Phát hành; Gồm các […]

XUẤT BẢN SÁCH GIÁO KHOA – THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC XUẤT BẢN NĂM 2021 CỦA NHÀ XUẤT BẢN ĐHQG-HCM

Sáng ngày 12/01 vừa qua, Nhà xuất bản ĐHQG-HCM đã tiến hành tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xuất bản năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động 2022. TS Đỗ Văn Biên – Bí thư Chi Bộ, Q. Giám đốc – Tổng biên tập Nhà Xuất Bản ĐHQG-HCM chủ trì hội […]

Tổng kết công tác xuất bản năm 2020 – Năm thành công của Nhà xuất bản ĐHQG-HCM

Sáng ngày 14/01 vừa qua, Nhà xuất bản ĐHQG-HCM đã tiến hành tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xuất bản năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. TS Đỗ Văn Biên – Bí thư Chi Bộ, Q. Giám đốc – Tổng biên tập Nhà Xuất Bản ĐHQG-HCM chủ trì hội nghị. […]

20 NĂM, GẦN 2.000 GIÁO TRÌNH CHO SINH VIÊN

Đó là chia sẻ của TS Đỗ Văn Biên – Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập NXB ĐHQG-HCM trong Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập nhà xuất bản này, được tổ chức tại Nhà Điều hành ĐHQG vào sáng 14/10. TS Đỗ Văn Biên cho biết, NXB ĐHQG-HCM được thành lập vào năm 1999, […]

Tổ chức chương trình Kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (1999-2019)

Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà xuất bản ĐHQG-HCM – Là một trong những sự kiện của ĐHQH-HCM, giới thiệu, quảng bá thông tin, tuyên truyền về ĐHQG-HCM và Nhà xuất bản đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài hệ thống ĐHQG-HCM. Khẳng định thành tựu qua 20 năm xây dựng […]

Ngày hội sách và văn hóa đọc lần đầu diễn ra tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM

Ngày hội sách và Văn hóa đọc lần đầu tiên diễn ra tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM góp phần giúp bạn đông đảo sinh viên lĩnh hội tri thức và nâng cao văn hóa đọc trong giới trẻ. Sáng 19/4, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp Đoàn […]