Thực tập hóa hữu cơ 1
Thực tập hóa hữu cơ 1
4.5
4
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
124
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
Số tiết thực hành là 45 tiết. Sinh viên thực hành 7 trong 8 bài sau:
Bài 1: Sự kết tinh - Sự thăng hoa
Bài 2: Sự đo nhiệt độ nóng chảy - Sự đo nhiệt độ sôi
Bài 3: Sự chưng cất đơn - Sự chưng cất phân đoạn
Bài 4: Sự chưng cất lôi cuốn hơi nước - Sực trích ly
Bài 5: Sắc ký cột
Bài 6: Sắc ký bản mỏng
Bài 7: Sơ bộ khảo sát một hợp chất hữu cơ
Bài 8: Biểu tính các nhóm chức.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất