Tây Nguyên dưới góc nhìn nhân học
Tây Nguyên dưới góc nhìn nhân học
4.5
3
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
392
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
9786050000000
Mã ISBN Điện tử:
 Để góp phần giới thiệu những kết quả nghiên cứu về vùng đất và con người Tây Nguyên, Ban biên tập đã tập hợp các bài viết để in trong cuốn sách Tây Nguyên dưới góc nhìn nhân học. Cuốn sách này được xem như là công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của đội ngũ cán bộ khoa học của khoa Lịch sử trên cơ sở tập hợp các công trình, các bài viết của các tác giả đã được công bố và chưa công bố, đề cập đến các khía cạnh: khảo cổ học tiền sử, sơ sử và lịch sử vùng Tây Nguyên; các chính sách phát triển Tây Nguyên; những vấn đề về lịch sử, kinh tế, xã hội và văn hóa vùng Tây Nguyên.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất