Xử Lý Ra Hoa Sầu Riêng (Tái bản lần 2)

198.000 VND

(Giá chưa bao gồm phí ship)

Sách Xử Lý Ra Hoa Sầu Riêng giúp cho người đọc có thể hiểu và áp dụng được quy trình điều khiển cho sầu riêng ra hoa trong thực tế sản xuất.

Xử Lý Ra Hoa Sầu Riêng (Tái bản lần 2)

198.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"