Xây dựng văn hóa học đường đại học Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập

220.000 VND

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia trọng điểm loại A nhan đề Xây dựng văn hóa học đường đại học Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập do GS.TS Võ Văn Sen làm chủ nhiệm, TS Nguyễn Duy Mộng Hà làm thư ký, cùng sự tham gia của các thành viên Trường ĐH KHXH&NV, được thực hiện từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2021.

Xây dựng văn hóa học đường đại học Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập

220.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"