Xây dựng Thành phố thông minh và Thành phố xã hội ở Việt Nam

VNĐ

Sách “Xây dựng Thành phố thông minh và Thành phố xã hội ở Việt Nam: Cơ sở lý luận và những bài học kinh nghiệm Quốc tế” được biên tập từ các bài viết trong Hội thảo quốc tế “Khát vọng về một thành phố thông minh và thành phố xã hội cho Việt Nam”, được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM vào tháng 09/2018. Các bài viết đã phân tích các quan điểm, các mô hình xây dựng thành phố thông minh – thành phố xã hội từ góc độ lý luận và thực tiễn.

còn 4 hàng

Xây dựng Thành phố thông minh và Thành phố xã hội ở Việt Nam

VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"