Xác Suất – Thống Kê Và Phân Tích Số Liệu

92.000 VND

Cùng với việc tham khảo một số ví dụ và bài tập của các sách thống kê nước ngoài, giáo trình cũng cập nhật và giới thiệu một số bài toán thống kê trong nước hay những vấn đề có tính thời sự. Với các ví dụ đa dạng, chúng tôi hi vọng giáo trình có thể phù hợp với nhiều đối tượng sinh viên, không chỉ cho sinh viên ĐH Bách Khoa TP HCM mà còn cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng khác.

Xác Suất – Thống Kê Và Phân Tích Số Liệu

92.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"