Viết kịch bản và đạo diễn Chương trình Văn hóa Nghệ thuật

150.000 VND

Là người nghiên cứu giảng dạy về đạo diễn chương trình văn hóa nghệ thuật, Trịnh Đăng Khoa đã đúc kết những kinh nghiệm làm nghề của mình trong công trình Viết kịch bản và đạo diễn chương trình văn hóa nghệ thuật.

Viết kịch bản và đạo diễn Chương trình Văn hóa Nghệ thuật

150.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"