Vật lý đại cương

60.000 VND

Giáo trình Vật lý đại cương được biên soạn theo đề cương môn học Vật lý đại cương của ngành Kỹ thuật Xây dựng – trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Nhằm mục đích phục vụ tốt nhất cho chương trình đào tạo, trong giáo trình này, TG chọn cách tiếp cận các nội dung một cách gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tính đầy đủ, phù hợp với đối tượng là sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng.

còn 3 hàng

Vật lý đại cương

60.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"