Văn hóa truyền thông

77.000 VND

Giáo trình Văn hóa truyền thông được biên soạn với mong muốn cung cấp kiến thức về truyền thông đại chúng cho sinh viên ngành văn hóa học một cách có hệ thống từ góc nhìn văn hóa học, cũng như làm tài liệu học tập, tham khảo cho những người học tập, làm việc, nghiên cứu trong khu vực liên quan đến văn hóa và truyền thông đại chúng.

Văn hóa truyền thông

77.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"