Văn hóa trà ở Việt Nam và thế giới: lịch sử – văn hóa trà trong bối cảnh đương đại

VNĐ

Sách Văn hóa trà ở Việt Nam và thế giới: lịch sử – văn hóa trà trong bối cảnh đương đại là kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả đang công tác trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa khác nhau hướng đến vai trò phát huy văn hóa trà Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc. Sách được biên tập từ nội dung hội thảo khoa học cùng tên, do Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"