Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Văn Hóa Doanh Nghiệp Hàn Quốc

53.000 VNĐ

Giáo trình Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Văn Hóa Doanh Nghiệp Hàn Quốc được biên soạn để phục vụ chương trình đào tạo của các chuyên ngành Hàn Quốc học và tiếng Hàn. Sách có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các ngành liên quan như Văn hóa học, Quản trị kinh doanh, Châu Á học, Đông phương học,… Bên cạnh đó, sách cũng có thể sử dụng giảng dạy các chương trình tập huấn Văn hóa doanh nghiệp và Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc theo nhu cầu xã hội.

còn 9 hàng

Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Văn Hóa Doanh Nghiệp Hàn Quốc

53.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"