Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu sinh học

45.000 VNĐ

Giáo trình Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu sinh học tập trung vào việc áp dụng các phương pháp thống kê để phân tích số liệu, sau đó giải thích kết quả phân tích.

còn 2 hàng

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu sinh học

45.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"