Ứng dụng Python trong tài chính

73.000 VND

Sách tham khảo Ứng dụng Python trong tài chính giúp người học nắm vững các kiến thức và các ứng dụng cơ bản của Python trong lĩnh vực tài chính, từ đó có thể học hoặc tự học các phần ứng dụng nâng cao hơn như máy học (Machine Learning), học sâu (Deep Learning) hay trí tuệ nhân tạo (AI).

Ứng dụng Python trong tài chính

73.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"