Ứng Dụng Kỹ Thuật Tiên Tiến Trong Chế Biến Các Sản Phẩm Gấc

120.000 VNĐ

Cuốn sách Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong chế biến các sản phẩm gấc được biên soạn nhằm trình bày các kỹ thuật tiên tiến để chế biến các sản phẩm gấc

Còn 96 quyển

Ứng Dụng Kỹ Thuật Tiên Tiến Trong Chế Biến Các Sản Phẩm Gấc

120.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"