Tư pháp quốc tế (Tái bản lần thứ năm, có sửa đổi và bổ sung)

Với mong muốn giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu để có thể giải quyết được các vấn đề pháp lý trong điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, sách chuyên khảo Tư pháp quốc tế của PGS.TS Lê Thị Nam Giang – giảng viên cao cấp Trường ĐH Luật TPHCM đã được xuất bản và tài bản nhiều lần.

Trong lần tái bản thứ 5 này, cuốn sách đã cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật và bổ sung một số nội dung.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"