Tư Duy Phản Biện Dành Cho Sinh Viên

38.000 VNĐ

Sách Tư Duy Phản Biện Dành Cho Sinh Viên (Học những kỹ năng đánh giá có phê phán và xây dựng luận cứ hiệu quả) sẽ giới thiệu cho bạn những kỹ năng cơ bản của tư duy phản biện. Đặc điểm cốt lõi của môn học này là nghiên cứu các luận cứ: làm thế nào để phân tích và đánh giá chúng?

còn 6 hàng

Tư Duy Phản Biện Dành Cho Sinh Viên

38.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"