Từ điển Từ Hán Hàn (Song ngữ Hàn – Việt)

405.000 VND

Từ điển này tập hợp từ vựng gốc Hán trong tiếng Hàn, từ cấp độ sơ cấp đến trung cấp, cao cấp cùng với nhiều thành ngữ bốn chữ, cụm từ cố định và những thuật ngữ chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống kinh tế – xã hội.

Từ điển Từ Hán Hàn (Song ngữ Hàn – Việt)

405.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"