Truyền hình trong dòng chảy văn hóa đại chúng

95.000 VND

Với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ trong việc nghiên cứu hoạt động của các phương tiện truyền thông đại chúng tại Việt Nam, đặc biệt là truyền hình, từ góc nhìn văn hóa đại chúng dựa trên những thành quả nghiên cứu cơ bản trên thế giới

còn 83 hàng

Truyền hình trong dòng chảy văn hóa đại chúng

95.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"