Trường Văn Lương- Lịch sử và hồi ức (1955 – 2020)

VNĐ

Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định cuộc đấu tranh của thầy trò Trường Văn Lương là một bộ phận của phong trào đấu tranh cách mạng của Tỉnh; đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện và biên soạn, xuất bản quyển Trường Văn Lương- Lịch sử và hồi ức (1955 – 2020), nhằm phát huy truyền thống cách mạng, đặc biệt trong phong trào học sinh sinh viên của Tỉnh.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"