Tranh tụng của bị hại: Nghiên cứu so sánh với Luật tố tụng hình sự Liên Bang Nga và kinh nghiệm cho Việt Nam

199.000 VND

Với hy vọng góp phần tham khảo một số kinh nghiệm của tố tụng hình sự (TTHS) Liên bang Nga để hoàn thiện hơn nữa BLTTHS Việt Nam, giới thiệu một góc nhìn mới về quá trình tranh tụng cũng như tranh tụng của bị hại, TG giới thiệu sách Tranh tụng của bị hại: Nghiên cứu so sánh với Luật tố tụng hình sự Liên Bang Nga và kinh nghiệm cho Việt Nam.

Tranh tụng của bị hại: Nghiên cứu so sánh với Luật tố tụng hình sự Liên Bang Nga và kinh nghiệm cho Việt Nam

199.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"