Trắc nghiệm Giải phẫu học (Theo chương trình Y đa khoa đổi mới)

65.000 VND

Các câu hỏi trắc nghiệm trong sách Trắc nghiệm Giải phẫu học(Theo chương trình Y đa khoa đổi mới) được sắp xếp theo module như chương trình giảng dạy Y đa khoa. Ngoài ra, sách còn có các câu hỏi dạng tổng hợp mà yêu cầu người học phải vận dụng kiến thức ở nhiều module để trả lời.

Trắc nghiệm Giải phẫu học (Theo chương trình Y đa khoa đổi mới)

65.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"