Tra cứu thông tin

24.000 VND

Giáo trình “Tra cứu thông tin” được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về tra cứu thông tin. Nội dung gồm: tổng quan về tra cứu thông tin; quá trình tra cứu thông tin; tra cứu thông tin thủ công; tra cứu thông tin tự động hóa và tìm tin trên Internet.

còn 10 hàng

Tra cứu thông tin

24.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"