Toán cao cấp – Giải tích hàm nhiều biến, phương trình vi phân

59.000 VND

Sách Toán cao cấp – Giải tích hàm nhiều biến, phương trình vi phân bao gồm 09 chương: Hàm vector; đường mặt trong không gian; Hàm nhiều biến; Ứng dụng hàm nhiều biến; Tích phân bội; Tích phân đường; Tích phân mặt; Lý thuyết trường; Phương trình vi phân; Phương trình vi phân đạo hàm riêng;..

Toán cao cấp – Giải tích hàm nhiều biến, phương trình vi phân

59.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"