Tính cách người Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long

145.000 VND

Sách chuyên khảo Tính cách người Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Dành cho giảng dạy sinh viên trường đại học) sẽ góp phần giúp độc giả hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn về tính cách dân tộc người Khmer ở nước ta hiện nay nói chung, người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng; những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới tính cách dân tộc người Khmer. Trên cơ sở đó, đưa ra một số biện pháp nhằm góp phần củng cố, duy trì và phát huy những tính cách tích cực của người Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tính cách người Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long

145.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"