Tín Ngưỡng Thờ Trời Của Người Việt Tây Nam Bộ

150.000 VNĐ

Tín Ngưỡng Thờ Trời là một bộ phận không thể tách rời trong nghiên cứu tín ngưỡng văn hóa dân gian của người Việt Tây Nam Bộ. Thông qua việc nghiên cứu Tác giả muốn tìm hiểu nội dung tín ngưỡng thờ trời, vai trò tín ngưỡng trời trong đời sống người VIệt Tây Nam Bộ, góp phần hiểu biết văn hóa tín ngưỡng người Việt Nam Bộ và rộng hơn là văn hóa của các cư dân vùng đất Tây Nam Bộ.

còn 10 hàng

Tín Ngưỡng Thờ Trời Của Người Việt Tây Nam Bộ

150.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"