Tìm hiểu một số thành tựu Khoa học và Công nghệ thế giới

220.000 VND

Cuốn sách Tìm hiểu một số thành tựu Khoa học và Công nghệ thế giới nhằm mục đích cung cấp một số thông tin, tư liệu tham khảo cho các cán bộ KH&CN triển khai thực hiện chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2012-2020.

còn 2 hàng

Tìm hiểu một số thành tựu Khoa học và Công nghệ thế giới

220.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"