Tiếng Anh cho tôi cơ hội nhìn ra thế giới

220.000 VND

<Sách đang tạm hết, khách đặt sách vui lòng đợi đến cuối tuần 25/06>

Tiếng Anh cho tôi cơ hội nhìn ra thế giới, là quyển sách chia sẻ phương pháp và động lực học tiếng Anh của tác giả Nguyễn Cưng. Tiếng Anh đã giúp tác giả từ một gã nhà quê trở thành “Đại sứ Văn hóa”, nhờ tiếng Anh TG có cơ hội đi qua nhiều nước trên thế giới, học hỏi được nhiều điều, hiểu thêm nhiều nền văn hóa khác nhau.

Cho phép đặt hàng trước

Tiếng Anh cho tôi cơ hội nhìn ra thế giới

220.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"