Tiền tệ ngân hàng

98.000 VND

Sách “TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG” nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về: tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, ngoại hối và thanh toán, nên là tài liệu tham khảo dùng cho mọi đối tượng là học viên thuộc khối các trường kinh tế nói chung và thuộc khối các trường chuyên về Tài chính – Ngân hàng nói riêng.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"