Thực Tập Hóa Học Phục Vụ Công Nghệ Sinh Học

20.000 VND

“Thực tập hóa học phục vụ công nghệ sinh học” trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến việc thu nhận các hợp chất  tự nhiên có hoạt tính sinh học từ thực vật và một số phương pháp thử nghiệm sinh học. Ngoài ra giáo trình còn trang bị cho sinh viên tư duy về ứng dụng các chế phẩm và hợp chất có hoạt tính sinh học vào đời sống.

còn 7 hàng

Thực Tập Hóa Học Phục Vụ Công Nghệ Sinh Học

20.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"