Thực Tập Địa Chất Thủy Văn

35.000 VNĐ

Thực tập Địa chất thủy văn được biên soạn dùng làm tài liệu học tập và tham khảo, cung cấp cho sinh viên Khoa Địa chất và Khoáng sản – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM những kỹ năng thực hành, vận dụng lý thuyết để giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế như:

  • Lấy mẫu và bảo quản mẫu
  • Phân tích các thông số thủy tính của vật liệu, lý hóa nước
  • đánh giá chất lượng nước cho các mục đích sử dụng

Còn 2 quyển

Thực Tập Địa Chất Thủy Văn

35.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"