Thực Hành Kỹ Thuật Ổn Định Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Đóng Hộp

50.000 VNĐ

Thực hành kỹ thuật ổn định thực phẩm bằng phương pháp đóng hộp được biên soạn nhằm phục vụ cho môn học Kỹ thuật ổn định  thực phẩm bằng phương pháp đóng hộp của sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Sách được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu trong, ngoài nước, cộng với kinh nghiệm giảng dạy của các tác giả.

còn 14 hàng

Thực Hành Kỹ Thuật Ổn Định Thực Phẩm Bằng Phương Pháp Đóng Hộp

50.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"