Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai

136.000 VND

Sách chuyên khảo Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai được biên soạn dựa trên những kết quả nghiên cứu chọn lọc của đề tài khoa học với chủ đề: “Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, đề xuất các giải pháp nhằm kêu gọi nguồn vốn chất lượng cao và các dự án trọng điểm Gia Lai” do Trường ĐH Tôn Đức Thắng chủ trì thực hiện, được cấp kinh phí bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

còn 8 hàng

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai

136.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"