Thông Tin Di Động

22.000 VND

Sách Thông Tin Di Động cung cấp kiến thức nền tảng về thông tin vô tuyến di động cho sinh viên chuyên ngành Viễn Thông và làm tài liệu tham khảo cho các độc giả quan tâm đến truyền thông không dây.

còn 15 hàng

Thông Tin Di Động

22.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"