Thiết Kế, Vận Hành Và Bảo Trì Công Trình Đất Ngập Nước Kiến Tạo Dòng Chảy Ngầm Theo Phương Ngang Xử Lý Nước Thải

40.000 VNĐ

Các công trình đất ngập nước kiến tạo là các hệ thống xử lý nước thải linh hoạt có thể được xử dụng cho các hộ gia đình đơn lẻ hoặc cho các cộng đồng dân cư. Ngoài ra, do biến đổi khí hậu, ngày càng có nhiều vùng bị hạn hán hoặc lũ lụt. Do đó, tái tuần hoàn nước thải sau xử lý từ các công trình đất ngập nước kiến tạo cũng như các công nghệ tái chế nước thải khác là một khía cạnh quan trọng để thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu.

Còn 2 quyển

Thiết Kế, Vận Hành Và Bảo Trì Công Trình Đất Ngập Nước Kiến Tạo Dòng Chảy Ngầm Theo Phương Ngang Xử Lý Nước Thải

40.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"