Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường

60.000 VND

Giáo trình Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường được biên soạn cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường thuộc Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM làm tài liệu học tập và tham khảo.

Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường

60.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"