Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường. Phần 1: Phân tích chất lượng nước

13.000 VND

Tài liệu thí nghiệm gồm 18 bài thực hành thể hiện qua 18 chỉ tiêu phân tích (các chỉ tiêu cơ bản ứng dụng cho phân tích nước). Mỗi bài có khái quát sơ bộ về cơ sở lý thuyết, ý nghĩa đối với lĩnh vực môi trường và hướng dẫn thực tập thông qua phần thực hành và tính toán chi tiết.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"