Thí Nghiệm Công Nghệ Vật Liệu Kim Loại

30.000 VNĐ

Tài liệu này được biên soạn dựa trên các bài giảng về thực hành kim loại và nhiệt luyện, các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm hiện có tại Phòng thí nghiệm Công nghệ Tạo hình và Xử lý vật liệu- Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM và tham khảo tài liệu thí nghiệm của các trường đại học trong và ngoài nước.

Còn 13 quyển

Thí Nghiệm Công Nghệ Vật Liệu Kim Loại

30.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"