Thành Cổ Ở Phú Yên Tư Liệu Và Nhận Thức

125.000 VND

Các mục đích mà cuộc thăm dò, khai quật đặt ra đã đạt được; vừa đảm bảo tính khoa học của một cuộc khai quật khảo cổ, vừa bổ sung được một khối lượng hiện vật lớn cho bảo tàng, quan trọng nhất là đã hiểu hơn về Thành Hồ và những giá trị lịch sử – văn hóa của di tích này, từ đó có kế hoạch bảo tồn và phát huy tác dụng di tích được tốt hơn.

còn 66 hàng

Thành Cổ Ở Phú Yên Tư Liệu Và Nhận Thức

125.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"