Tài Liệu Học Tập Môn Luật Tố Tụng Hình Sự

95.000 VNĐ

Mỗi trang trong quyển sách này được thiết kế với những phần như sau: nội dung cơ bản của từng bài học được trình bày trong các slide bên trái, bên phải là phần dành cho người học ghi chú những vấn đề giảng viên mở rộng hoặc lưu ý trong quá trình giảng dạy trên lớp. Cuối mỗi bài học là phần câu hỏi thảo luận bao gồm: câu hỏi lý thuyết, câu hỏi nhận định, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống.

còn 3 hàng

Tài Liệu Học Tập Môn Luật Tố Tụng Hình Sự

95.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"