Tài liệu học tập Luật Tố Tụng Dân Sự

110.000 VNĐ

Tài liệu học tập Luật Tố Tụng Dân Sự (Câu hỏi, Bài tập tình huống và Bản án) được thiết kế theo từng chương, tương ứng với cấu trúc của giáo trình Luật tố tụng dân sự của Trường ĐH Kinh Tế – Luật, ĐHQG TP.HCM, theo hướng các câu hỏi và bài tập của từng chương trong sách bài tập phục vụ trực tiếp cho những nội dung lý thuyết được trình bày tương ứng trong các chương của giáo trình.

còn 9 hàng

Tài liệu học tập Luật Tố Tụng Dân Sự

110.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"