Sử thi Raglai – Chàng Kei Kamao & Cei Balaok Li-u (Song ngữ Raglai – Việt)

80.000 VND

Sách giới thiệu hai tác phẩm sử thi tiêu biểu trong kho tàng truyện dân gian của người Raglai ở Ninh Thuận. Sử thi Kei Kamao và sử thi Cei Balaok Li-u (Chàng Sọ Dừa) là loại sử thi sáng thế và sử thi thiết chế xã hội. Cả hai sử thi đều do chính nghệ nhân người Raglai Tạ Yên Thị Marong kể hát bằng văn vần bao gồm 12 băng cassettes, dài gần 5 ngàn câu thơ có gieo vần.

còn 3 hàng

Sử thi Raglai – Chàng Kei Kamao & Cei Balaok Li-u (Song ngữ Raglai – Việt)

80.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"