Sự methyl hóa DNA – dấu chứng sinh học tiềm năng cho ung thư

88.000 VND

<Sách không bán>

Sách chuyên khảo Sự methyl hóa DNA – dấu chứng sinh học tiềm năng cho ung thư được biên soan nhằm mục đích khái quát hóa về tính chất methyl hóa cao vượt mức và các ứng dụng hay thử nghiệm ứng dụng lâm sàng trên tính chất epigenetic sẽ được liệt kê và phân tích.

Sự methyl hóa DNA – dấu chứng sinh học tiềm năng cho ung thư

88.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"