Sống Vui 01 Phòng Tránh Quấy Rối – Xâm Hại – Lạm Dụng

79.000 VND

Và đó cũng là lý do Tuyển tập Sống vui được biên soạn, nội dung cuốn đầu tiên trình bày cách ngắn gọn và cụ thể dành cho mọi đối tượng, đặc biệt cho giáo dục viên và cha mẹ, để có thể nhận biết các dấu hiệu, giúp trẻ tránh được các nguy cơ bị quấy rối – xâm hại – lạm dụng; cùng với những gợi ý để có thể đồng hành với trẻ bị xâm hại. Quan trọng hơn, nội dung cuốn sách giới thiệu các bài rèn luyện kỹ năng từ tuổi mầm non giúp trẻ phòng tránh và Sống vui.

còn 9 hàng

Sống Vui 01 Phòng Tránh Quấy Rối – Xâm Hại – Lạm Dụng

79.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"