Sổ tay từ vựng tiếng Anh – Trình độ A1-A2

25.000 VND

     Nhằm giúp học sinh, sinh viên và người đi làm có thể tự học và ôn luyện từ vựng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách này sẽ giúp bạn luyện tập và kiểm tra đánh giá lại vố từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp và học tập tương đương trình độ A1-A2.

còn 2 hàng

Sổ tay từ vựng tiếng Anh – Trình độ A1-A2

25.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"