Sinh thái cây năng củ và kỹ thuật canh tác

70.000 VND

Nội dung sách là sản phẩm nghiên cứu của đề tài cấp Đại học Quốc Gia TPHCM, mã số C2018-24-01/HĐ-KHCN do Đào Phú Quốc làm chủ nhiệm. Nhóm tác giả hi vọng tài liệu sẽ góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc canh tác năng củ tại ĐBSCL, cũng như các kiến thức và kinh nghiệm cho độc giả và nhà nông đã và sẽ canh tác cây Năng củ.

còn 9 hàng

Sinh thái cây năng củ và kỹ thuật canh tác

70.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"